Terapia- ja koulutuspalvelu

Kohti valossa kylpeviä ratkaisuja

Miksi psykoterapiaan?

Psykoterapian päämääränä on tasapainoisempi elämä. Keskeistä on tunteiden ja toimintatapojen tunnistaminen, työstäminen ja muuttuminen.

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jota ohjaavat lait, asetukset sekä eettiset periaatteet.

Työskentelymetodit

Työskentelyssäni painotan tavoitteellisuutta, voimavarakeskeisyyttä ja erityisesti toivoon perustuvaa näkökulmaa.

Edellä mainittujen asioiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin pitkässä psykoterapiatyöskentelyssä katseen kääntämistä asiakkaan omaan historiaan. Käsittelemättömien menneisyyden traumaattisten kokemusten heijasteet näkyvät vääjäämättä nykyisyydessä.

Koulutuspalvelu

Luennoin myös kutsuttuna mielenterveyteen liittyvistä asioista kuten:

  • masennus voimavarana
  • vapaaksi ahdistuksesta
  • narsismi eri viitekehyksissä
  • kriisi -muutoksen mahdollisuus
  • traumojen käsittely
  • väkivallan eri muodot ja niistä selviytyminen
  • itsestä huolehtiminen / itsehoito
  • arjessa jaksaminen ja voimaantuminen

Edellä mainituista aiheista on mahdollisuus saada myös 10 kerran luentosarjoja.

Kutsu minut luennoimaan

Varpu Pykäläinen

Miksi Aamurusko?

“Aina on olemassa vaihtoehtoja. On olemassa erilaisia ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Ne on vain löydettävä. Ajatusten purkaminen sanoiksi hyväksyvässä, avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä synnyttää oivalluksia, jotka avaavat uusia väyliä eteenpäin.”

Olen psykoterapeutti ja taustakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Terapiatyötä olen tehnyt yli 20 vuotta. Työhöni kuuluu myös työnohjaus, kouluttaminen ja luennointi.

Työkokemusta on karttunut myös mm. avohoidon mielenterveyspalveluista, päivähoidosta, kotipalvelusta, järjestötoiminnasta, lastensuojelusta ja luonnollisesti psykiatrisilta osastoilta. Myös alaan vahvasti linkittyvää vapaaehtoistyötä olen tehnyt jossain muodossa läpi elämäni.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot
Varpu Pykäläinen
Psykoterapeutti VET, Valvira, Kela

Kriisi- ja katastrofityön kehittäminen ja johtaminen YAMK, kouluttaja

Puhelin: 044 027 0562

Lahti